Schenken en nalaten

Stichting Gaby Olthuis Fonds is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn alle donaties fiscaal aftrekbaar. Bij de eenmalige en doorlopende donaties zijn er grenzen aan de aftrekbaarheid, bij een periodieke schenkingsovereenkomst zijn er geen grenzen aan de aftrekbaarheid (de overeenkomst moet ten minste vijf jaar lopen).

U kunt op drie verschillende manieren geld doneren:

Eenmalige donatie

Doe een eenmalige donatie. Iedere donatie is welkom, groot of klein. U kunt dat doen door geld over te maken op NL29 INGB 0007 5757 80 ten name van Stichting Gaby Olthuis Fonds.

Doorlopende donatie

Veel projecten die de stichting wil entameren, zijn langlopende projecten: onderzoeken die meerdere jaren zullen lopen.

Wij hebben hiervoor hard uw hulp nodig. Steun ons daarom voor een langere periode met bijvoorbeeld een doorlopende donatie. Dit kunt u eenvoudig zelf aangeven in de bankoverschrijving.

Periodieke schenkingsovereenkomst

Periodiek schenken is met ingang van 2014 onder de nieuwe Geefwet een stuk eenvoudiger geworden. Fiscaal zijn er verschillende mogelijkheden waardoor u Stichting Gaby Olthuis Fonds financieel met een hoger bedrag kunt ondersteunen zonder dat het u netto meer kost.

Dit hoeft niet meer in een notariële akte te worden vastgelegd. De kosten van de notaris komen te vervallen. Aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt verandert niets. De giften die u als periodieke schenking doet kunt u volledig aftrekken in Box 1 van uw aangifte Inkomstenbelasting. Zonder drempel of plafond. Mits de looptijd minimaal vijf jaar is.

Periodiek fiscaal schenken (lijfrente schenking) is interessant voor alle donaties, ongeacht de hoogte van het bedrag. Met zo’n periodieke schenking kunt u bijvoorbeeld 30 euro bruto per maand schenken, waarvan u 15,60 euro terugkrijgt van de fiscus (als uw marginale belastingtarief 52 % is). Netto ontvangt Stichting Gaby Olthuis Fonds dus 30 euro, terwijl het u slechts 14,40 euro kost. De exacte bedragen die voor u van toepassing zijn, zijn afhankelijk van uw marginale belastingtarief.

De procedure

De procedure is uiterst eenvoudig:

1. Klikt u hier om het schenkingsformulier van de Belastingdienst te downloaden.

2. U stuurt ons het ingevulde formulier ter ondertekening toe, en wij sturen het ondertekend aan u terug.

3. Zowel u als Stichting Gaby Olthuis Fonds bewaart een exemplaar, dat overlegd kan worden aan de Belastingdienst als die daar om vraagt.

Maak Stichting Gaby Olthuis Fonds deel van uw testament

U zou Stichting Gaby Olthuis Fonds ook kunnen toevoegen aan uw testament. Stichting Gaby Olthuis Fonds is een levenslang project dat ook op de langere termijn fondsen nodig heeft. Een mooi doel voor uw nalatenschap.

Wilt u een persoonlijk gesprek met de penningmeester van Stichting Gaby Olthuis Fonds over de mogelijkheden?  Stuur dan een mail naar penningmeester@tinnitusfonds.nl .

Nog niet allemaal duidelijk of heeft u nog vragen?

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.