Over de stichting

Het doel van Stichting Gaby Olthuis Fonds

Stichting Gaby Olthuis Fonds heeft ten doel specifiek door het bestuur te bepalen onderzoek te stimuleren naar de oorzaken en behandelmethoden van tinnitus en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht dit doel te bereiken door specifieke onderzoeksvragen en het meest gerede onderzoeksinstituut te selecteren en fondsen voor onderzoek te werven.

De stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in arikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dan wel de daarvoor te eniger tijd in de plaats gestelde regeling en streeft ernaar als zodanig te worden aangemerkt door de in De Wet bedoelde inspecteur.

Iedere gift is meer dan welkom. Als u direct een gift wilt doen aan het Stichting Gaby Olthuis Fonds kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL29 INGB 0007 5757 80.