Bestuur

Bestuur Stichting Gaby Olthuis Fonds

Joan van Baarle, voorzitter
De tinnitus en hyperacusis had zo’n grote impact op het leven van mijn dochter Gaby, dat zij uiteindelijk voor euthanasie koos. Tot vlak voor haar dood hoopte ze dat er een medicijn of een behandeling voor haar aandoening zou komen, die haar pijn kon verzachten of wegnemen. Met de Stichting Gaby Olthuis Fonds hoop ik dat er voldoende geld wordt gegenereerd om zo’n medicijn of behandeling (verder) te ontwikkelen. Tegelijkertijd kan er met de Stichting voor  worden gezorgd dat er meer aandacht en begrip komt voor deze soms gekmakende aandoening. Daarvoor zet ik me in.

Maarten Steemers, secretaris/penningmeester
Als bestuurslid van de Nationale Hoorstichting ben ik bekend met vele vormen van gehoorstoornissen. Zelf lijd ik aan (een gelukkig lichte vorm van) tinnitus: een zachte, constante piep, die ik alleen maar hoor bij weinig omgevingsgeluid. Omdat ik mij heel goed kan voorstellen wat mensen met een constante harde piep doorstaan, wil ik mij inzetten om effectieve behandelmethoden te vinden.

Marianne Schulpen
Ik ben bedrijfsarts bij een multinational waar veel aandacht is voor duurzame inzetbaarheid. Continue verbetering van goede en nog veiligere arbeidsomstandigheden past volledig bij de visie, missie en waarden van AkzoNobel. Ik spreek medewerkers van wie het gehoor achteruitgaat. Meer dan eens wordt de last hiervan verergerd door een suis, ruis of gepiep in hun oren. Ik ben altijd onder de indruk van hun verhalen en schrik ervan hoe weinig erkenning ze krijgen voor de klacht, ook in het medisch circuit.

Helaas is er nog te weinig bekend over ontstaan en behandeling van tinnitus. Er wordt nog op te kleine schaal onderzoek gedaan. Mensen met tinnitus en hun naasten lijken een roepende in de woestijn. Als bestuurslid van de Stichting wil ik mijn bijdrage leveren om deze roep om en zoektocht naar antwoorden verder te verspreiden.

Chris van den Dries
In 2000 heb ik tinnitus overgehouden aan een stressvolle periode op mijn werk. De last die ik ervan ondervind is draaglijk zolang ik mezelf in acht neem. Vanaf 2013 ben ik als vrijwilliger actief als lid van de Commissie Tinnitus en Hyperacusis van de Stichting Hoormij, waar ik me vooral bezighoud met belangenbehartiging. Juist door dit werk heb ik ervaren hoeveel mensen dagelijks lijden onder tinnitus en hyperacusis en hoeveel onderzoek er nog nodig is om hen in alle stadia van hun aandoening bij te staan en verlichting te bieden. Ondertussen blijft aandacht voor preventie van groot belang. Vanuit de Stichting Hoormij wil ik graag mijn bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Stichting Gaby Olthuis Fonds.

Carlo Habets

Sinds 1988 ben ik werkzaam in de hoorzorg, eerst als audicien, later als (Bachelor) Audioloog. In 2008 ben ik het nieuwe geïntegreerde hoorzorg concept IntoEars Hoorkliniek gestart, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van de Tinnitus Retrainig Therapie. Samen met mijn team ben ik continu bezig de behandeling van tinnitus en hyperacusis te verbeteren. Als muzikant met tinnitus is het coachen van medemuzikanten één van mijn specialismen. Met mijn jarenlange werkzaamheden en ervaringen in de praktijk, hoop ik de Stichting Gaby Olthuis Fonds van nut te kunnen zijn.