Stichting Gaby Olthuis Fonds

Stichting Gaby Olthuis Fonds

Voor onderzoek naar de oorzaak en behandeling van tinnitus

Stichting Gaby Olthuis Fonds heeft ten doel het stimuleren van onderzoek naar de oorzaken en behandelmethoden van tinnitus. De stichting beoogt haar doel te bereiken door specifieke onderzoeksvragen te formuleren, het meest gerede onderzoeksinstituut te selecteren en fondsen voor onderzoek te werven. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Tinnitus is tot op heden niet te genezen. Wel kunnen mensen ermee leren leven door middel van bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, of door het dragen van tinnitusmaskeerders. Mijn dochter Gaby brachten deze oplossingen helaas geen soelaas. Zij had de diepgevoelde wens om meer aandacht en begrip voor tinnitus te kweken.

In het najaar van 2017 is Gevangen in Geluid uitgekomen, een boek over het verhaal van Gaby, informatieve hoofdstukken over tinnitus en interviews met lotgenoten. Alle opbrengsten van het boek gaan naar de Stichting Gaby Olthuis Fonds.

Iedere gift is meer dan welkom. Als u direct wilt doneren aan de Stichting Gaby Olthuis Fonds kunt u dit doen via rekeningnummer NL29 INGB 0007 5757 80.

Neem contact op met ons voor meer informatie.